หน้าหลัก > ประกาศ > Student > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าและกำหนดการรายงานตัว ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าและกำหนดการรายงานตัว ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission)

admin atm
2024-05-28 13:28:41

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าและกำหนดการรายงานตัว ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3 Admission) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

ขั้นตอนการรายงานตัวและกำหนดการคลิกที่นี่!!! https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/kxcaatlq.pdf

#SSRU

#สวนสุนันทา

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า
"‎มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประภาศรายชื่อผ้ผิสเิ
ทาธเช้าศึกษาและกำหนดการรายงามตัว ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
(รอบที่ 3 Admission) لم 021601380
ผู้สมบตรสารถดูรายละเอียดได้ที
https://admission.sru.acth/ https:/ f
รับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ይቃላ‎"‎