หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พท.ป.แสงสิทธิ์ กฤษฎี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พท.ป.แสงสิทธิ์ กฤษฎี

admin atm
2024-05-28 11:25:27

วันที่ 22 เมษายน 2567 

❤️ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พท.ป.แสงสิทธิ์ กฤษฎี หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

✍️ได้มีมติที่ประชุมเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 

????เห็นชอบให้  ดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการบริหารสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2565 - 2568

On April 22, 2024

Congratulations to Dr.ATM.Saengsit Kritsadee, Head of the Department of Applied Thai Traditional Medicine College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University Samut Songkhram Campus 

"In the 2nd meeting of 2024, the Thai Traditional Medical Council committee passed a resolution by a majority vote. It was agreed to appoint a member to the position of public relations in the Executive Committee of the Thai Traditional Medical Council for the term 2022 - 2025."

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5