หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ออกหน่วยบริการตรวจสุภาพแก่ประชาชน ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ออกหน่วยบริการตรวจสุภาพแก่ประชาชน ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์

admin atm
2018-05-16 13:28:52

10 มีนาคม 2561 อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ออกหน่วยบริการตรวจสุภาพแก่ประชาชน ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ วัดลาดเป้ง อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม