หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ “บุณิกาเกมส์ 2018
กีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ “บุณิกาเกมส์ 2018

admin atm
2018-05-16 13:32:14

เริ่มแล้ว... วันนี้ กีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ “บุณิกาเกมส์ 2018”

2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬา อบต. เทศบาลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ชมภาพบรรยากาศความสุขช่วงบ่ายกันค่ะ #SSRU #ATM #หมอไทยในวังแพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย