หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตน ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตน ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3

admin atm
2018-05-16 13:35:39

11 มกราคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตน ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในขั้นต่อไป ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม