หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบที่2
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบที่2

admin atm
2018-05-16 13:37:34

แพทย์แผนไทยประยุกต์สวนสุนันทา

6 มีนาคม · 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบที่2
วันที่ 6 มีนาคาม 2561 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม #ทีมสวนนัน #SSRU61